Fiord

  • 2 wkłady po 38 cm chowane w stole
  • prowadnica synchroniczna

76
76
76
76

90
90
90
80

130-206
160-236
130-280
120-200