Alpi II

  • 2 wkłady po 40 cm chowane w stole
  • prowadnica teleskopowa

76
76
76

80
90
90

120-200
130-280
130-280