Alpi

  • 2 wkłady po 40 cm chowane w stole
  • prowadnica teleskopowa

76
76


80
90


120-200
140-220